Värmepumpar

VärmepumpOlika nya uppvärmningslösningar för bostäder började särskilt utvecklas då oljepriserna steg. Man började hitta billigare metoder som komplement till oljan och även elburen värme. Värmepumpar blev en populär apparat då de är en tämligen billig lösning i förhållande till uppnådd effekt. Främst blev luft-luft-värmepumpen väl så gångbar. Motsatsen är luft-vatten-värmepump och den fordrar att den kopplas till radiatorer där det uppvärmda vattnet värmer elementen. Bosch är en av många tillverkare av värmepumpar, både luft-luft och luft-vatten. För dig som vill installera värmepump i Jönköping kan vi varmt rekommendera Perssons Rör.

Luft-luft-värmepumpen avger värme via en fläkt och om huset har en öppen planlösning kan en enda pump värma ett hus på 100 kvm eller något mer. Eftersom de flesta villor och fritidshus är uppdelade i rum behöver en pump kompletteras med radiatorer via el.

Pumpar kall luft till varm

Metoden med luft-luft-värmepump är som regel utformad enligt kompressorprocessen. Denna har i sig fyra komponenter som förångare, kompressor, en kondensator och en strypanordning. Principen är att luft sugs in utifrån och denna kan förenklat sägas att den värms upp varefter den varma luften strömmar in i bostaden. Således placeras komponent ett utanför huset och via rörledning leds in till den fläkt varifrån varmluften sprids. Populärt uttryckt ”kramas” värmeenergin ur uteluften och när energi tillsätts blir den varm. Energibesparingen beror på var i landet huset är beläget, Energimyndigheten beräknar att ett hus i Malmö sparar drygt 6 000 kilowattimmar per år.

Bergsäker energi

Alternativ till luft-vatten-värmepumpar och luft-luft-värmepumpar är värmepumpar som hämtar energi ur bergvärme eller markvärme. Gemensamt är att dess uppvärmningsenergi hämtas ur grundvattnet, exempelvis för markvärme behöver man komma ner till närmare 100 meter eller upp till 200 meter från markytan. Detta innebär att initieringskostnaderna blir större för denna typ av värmepumpsystem men att driftskostnaderna blir synnerligen låga. Bergvärme är den i dag lägsta kostnaden för bostadsuppvärmning som har uppmätts.