Pelletspannor

pelletspannaPellets är ett generellt namn för sammanpressade produkter som genom att de komprimerats under hårt tryck innehåller en stor mängd energi i koncentrerad form. De vanligaste pelletsprodukterna är djurfoder, malm och bränslepellets. När oljepriset steg dramatiskt under början av sjuttiotalet kom pellets som förbränning att bli ett prisvärt alternativ.

Idag eldas mycket stor del av de tidigare oljeeldade flerfamiljshusen och villorna med pellets. I ett fåtal fall har man båda delarna men på grund av den låga verkningsgraden rekommenderas detta inte. Att installera en pelletspanna ger den näst billigaste uppvärmningskostnaden av alla energialternativ, och sett i perspektiv med en villa för fyra personer blir kostnaden per år nästan hälften jämfört med elvärme.

Jämför alltid

Alla pelletspannor är inte lika effektiva och kvalitén tycks bero på priset. Nu är en pelletspanna en tämligen stor kostnad men experterna menar att ett dyrare alternativ betalar sig bäst i längden. Det går att installera en brännare på en befintlig panna, dock blir verkningsgraden lägre. Men även kvalité på pelletsprodukterna är en aspekt att ta med i beräkningen. Man tittar på följande egenskaper:

  • Vilken hållfasthet materien har
  • Dess energiinnehåll
  • Vikt per volym
  • Fukthalt
  • Askhalt
  • Vilken kemisk sammansättning pelletsen har

Tillverkning

Bränslepellets tillverkas av olika skogsprodukter. Spån och delar torkas och mals varefter det pressas under enormt tryck och temperatur. När pelletsen är klar kyls den ner innan den är redo att packas för att säljas vidare till kunden. Vanligaste formen är av en liten cylinderformad spole på cirka 1,5 eller 2 centimeters längd.

Vad gäller miljökrav är i stort sett alla pelletspannor mycket miljöeffektiva och klarar de krav som ställts upp av samhället.