Pelletseldning med bränslepellets

Vi har nu provat torvpellets med mycket gott resultat. Torv har visat sig svår att elda med p.g.a. sintring i brännarkoppen men uraskningen fungerar som tänkt och håller den ren.

En ändring måste till, brännaren rengör ej nattetid vilket den måste få göra med torvpellets. Ska ni köra bör ni skicka in PLC:n för omprogrammering.

Behöver du hjälp med finansieringen av en ny pelletsbrännare eller reparation av din befintliga. Då rekommenderar vi lånjämförelsesajten Creddit.se.

Vi har även lagt till nya förbättrade funktioner i brännaren. Underhållseldning; Den växlar själv mellan eltändning och underhållseldning d.v.s. sommar och vinterdrift. (du kan spara upp till 15% pellets). Större diameter på inmatningsröret för bränslepellets. Förbättrad livslängd på tändelementet. Skruv med mindre stigning med tystare och starkare motor. Justerbar hysteres. Kallibrering av visad temp mot faktisk panntemperatur. Justerbar tid för växling mellan el och underhållseldning med bränslepellets (beroende på panna). Underhållseldning är ett måste på pannor av typ CTC 1100 för bra varmvattenkomfort.