Pelletskaminer

pelletskaminI våra nordliga breddgrader är det av nöden tvunget att värma upp bostäder för människor. Så har det varit i alla tider men i vår moderna nutid är uppvärmningsmetoderna fler, flexiblare och framförallt renare än förr i tiden. Ännu en bit in på sextiotalet, och kanske ännu längre, fanns bostäder med kakelugn eller öppen spis som enda värmekälla. Med först koks, och senare oljeeldning och elektrisk uppvärmning, kunde man sprida värmen till radiatorer som placerades under fönster och på så sätt fick man fler punkter som spred värmen, och därmed jämnare temperatur i bostaden. Under oljekrisen på sjuttiotalet lanserades pellets som förbränningsprodukt, och alltsedan dess har denna typ av produkt varit ett av de stora alternativen för uppvärmning. Bostäder som i dag har eluppvärmning kompletteras ofta med pelletskaminer för att effektivisera kostnaden. Medan pelletspannor mer kan jämföras med oljepannor, vad storlek och användande beträffar, är kaminen en betydligt mindre installation som i princip kan installeras i vilken villa eller fritidshus som helst, och då som komplement till elvärmen.

Små enheter kräver liten plats

Pelletskaminer värmer upp luften, och de flesta styrs av en termostat som antingen är inbyggd eller monteras utanför. De vanligaste kaminerna är i storlek som en skrivbordshurts, eller något mer, och väger i normalfallen mellan 100 till 150 kilo. De pellets som kaminen bränner matas automatiskt, men brukar kräva påfyllning av förråd någon gång per dygn vintertid. Elektricitet behövs för att driva fram den skruv som matar kaminen med pellets och givetvis till termostaten. Värmen från kaminens förbränning sker via en fläkt, som även den behöver el för att fungera.

Kostnader och besparingar vägs

Pelletskaminer konkurrerar idag mot värmepumpar hos användarna. Valet på vilken värmekälla man ska använda baseras på många olika faktorer. En aspekt är att pelletskaminen kräver en rökgång som naturligtvis är mindre än en ordinär skorsten för eldstäder, men annars har samma princip. En annan är att ljudet för driften är något högre än för värmepumpar. I övrigt är ekonomin en fråga i beräkningen, och den beror på förändring av priset på pellets, i motsats till det förväntade elpriset. Generellt är drift med pellets betydligt billigare än el.